06-27194816

Estafette 3 handleiding M6

Estafette 3 handleiding M6
Estafette 3 handleiding M6
€ 45,36 excl BTW
€ 47,25

Code: 5711259

Verpakt per:

Omschrijving

 • De nieuwe Estafette van uitgeverij Zwijsen (2019) is één methode voortgezet technisch lezen én begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal, leerkrachtsoftware en Oefensoftware. En uitgebreide aanvullende leesseries. Zowel voor op school als thuis! Zie hierbij het filmpje.

  Algemeen

  Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Estafette editie 3 stapt hiervan af en combineert technisch én begrijpend lezen in één methode. En dat in elke les bij iedere tekst. In groep 4, 5 en 6 krijgen leerlingen een sterke basis technisch lezen en wordt dit meteen geïntegreerd met leesbegrip en leesbeleving. In groep 7 en 8 verschuift dit en ligt het zwaartepunt op begrijpend en studerend lezen. Zodat leerlingen zelfredzaam het voortgezet onderwijs instromen. Interactie speelt hierbij een grote rol. Ze lezen in duo's (delen van) teksten, maken samen opdrachten en praten in tweetallen, kleine groepjes of met de hele groep over de teksten. In Estafette staan niet de leesstrategieën en -doelen centraal, maar de tekst zelf. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt van Close Reading.

  Voor een nog groter leesplezier biedt Estafette editie 3 een grote variatie aan tekstsoorten en genres, waaronder informatieve teksten, recepten, moppen, webteksten en gedichten. De methode is afgestemd op de nieuwste Cito toetsen en is volledig AVI-proof. De uitgebreide software ondersteunt de leerkracht optimaal en bevordert het zelfstandig werken van leerlingen.

  Estafette heeft een sterke doorgaande leerlijn vanuit Schatkist (kleuters) en Veilig leren lezen (groep 3). Maar is ook prima te gebruiken in combinatie met andere methodes.

  Volgen en toetsen

  Estafette sluit aan bij de Cito leestoetsen van 2018. Op de twee afnamemomenten midden en eind neem je de Cito leestoetsen Leestempo en/of DMT en AVI af. Op basis daarvan krijgen de leerlingen een niveau- en aanpakadvies. Tussentijds kun je met twee methode gebonden toetsen vaststellen in welke mate een leerling de aangeboden leerstof beheerst en waar nodig de aanpak moet worden bijgesteld.

  Met Estafette kun je de vorderingen van de leerlingen op de voet volgen. Alle gegevens houd je eenvoudig bij met de Leerkrachtsoftware. De leerkrachtsoftware ontzorgt je door:
  • Koppeling met: Cito, Momento, Parnassys en dotcomschool
  • Het genereren van groepsplannen
  • Snelle verwerking tijdens de afname van toetsen
  Met de leerkrachtsoftware kun je ook de vorderingen van de leerlingen in de oefensoftware volgen. Zo heb je altijd een compleet overzicht.

  Nieuw aan Estafette editie 3 ten opzichte van editie 2

  • Dezelfde naam maar een compleet nieuwe methode!
  • Andere aanpak voor de bovenbouw
  • Vloeiend lezen, leesbegrip en leesbevordering in elke les
  • Heel veel variatie in tekstsoorten
  • Per twee lessen 1 tekst centraal
  • Betere lezers blijven bij de les betrokken en hebben een werkboek Plus
  • Centrale instructie mogelijk voor combinatiegroepen
  • Werkboek focust op lezen, minder schrijfoefeningen
  • Nieuwe leerlijn technisch lezen
  • Oefensoftware nu ook voor thuis
  • Sterke doorgaande leerlijn met Veilig leren lezen kim-versie

  Bekijk hier het filmpje.

Specificaties

Productnummer: 5711259
Merk: KGRolf
Voorraad: 0
Verpakt per: / 1
Prijs per:
<