06-27194816

Getal en ruimte junior gr. 7 handleiding passend niveau

Getal en ruimte junior gr. 7 handleiding passend niveau
Getal en ruimte junior gr. 7 handleiding passend niveau
€ 98,85 excl BTW

Code: 5507612

Verpakt per:

Omschrijving

 • De nieuwe methode Getal en ruimte junior is een rekenmethode voor de groepen 1 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal en adaptief digitaal materiaal, aangevuld met instructiesoftware. Bekijk hieronder alle informatie over Getal en ruimte Junior.
  Algemeen

  Getal en ruimte junior is het broertje van Getal en ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. Getal en ruimte junior bereidt kinderen perfect voor op het voortgezet onderwijs.
  Elke week wordt één nieuw onderwerp aangeboden. Zowel de kinderen die werken uit het boek als de kinderen die digitaal werken, leren door de uitgekiende differentiatie op hun eigen niveau. Getal en ruimte junior voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen en sluit naadloos aan bij de CITO-LOVS-toetsen en bij het referentiekader rekenen. De 1F- en 1S-doelen worden ruimschoots gehaald in groep 8.

  Structuur

  Het schooljaar is verdeeld in negen blokken van 4 weken (20 lessen). Per week zijn er 5 lessen. De eerste vier lessen staan in het teken van één rekenonderwerp, zodat kinderen zich hier volledig op kunnen richten. Eerst wordt voorkennis opgehaald. Daarna wordt de nieuwe vaardigheid aangeboden en geoefend, ook in context. De vijfde les richt zich helemaal op herhaling en automatisering van de basisvaardigheden.

  Elk kind komt aan bod: de zwakke, de gemiddelde, de goede en de excellente rekenaar.
  Voor groep 1-2 biedt Getal en ruimte junior een leerlijn aan van 'rekenen met je lijf' (spelend leren) naar 'rekenen in een boekje'. De lessen staan op leskaarten in een kaartenbak en voor de kleuters in groep 2 is er een speels leerwerkboek.

  Didactiek

  Met Getal en ruimte junior werk je op een gestructureerde manier aan een goede rekenvaardigheid door gebruik te maken van het drieslagmodel en het handelingsmodel. Kinderen leren dat de tussenstappen in rekenopgaven even belangrijk zijn als de uitkomst en schrijven de tussenstappen op, of vullen ze digitaal in. Zo leren ze stap voor stap en systematisch een rekenopgave op te lossen.
  In groep 3 t/m 5 bouwen kinderen zelfvertrouwen op door één rekenstrategie per onderwerp toe te passen. In de hogere groepen is ook aandacht voor strategieën waarmee kinderen handig leren rekenen.

  Contextopdrachten

  Op basis van het drieslagmodel uit het protocol ERWD is een stappenplan ontwikkeld waarmee de kinderen leren om een contextrijk probleem op te lossen. Dit stappenplan sluit naadloos aan bij de werkwijze op het voortgezet onderwijs. Ook is er aandacht voor de formulering van de opdracht: taal is geen struikelblok.

  Instructiesoftware

  De instructiesoftware van Getal en ruimte junior helpt om stap voor stap instructie te geven. Tijdens de instructie kun je aan de hand van de antwoorden die op de samen-vragen gegeven zijn zien of de instructie is begrepen. Veel gemaakte fouten kun je direct klassikaal bespreken. Op het dashboard zie je dan welke kinderen in aanmerking komen voor verlengde instructie.


  Differentiatie

  De methode gaat uit van convergente differentiatie en het directe instructiemodel. Naast klassikale instructie is er gelegenheid voor verlengde en individuele instructie, ook voor de excellente rekenaars.
  In het boek staan basisopdrachten en moeilijkere opdrachten. Het adaptieve, digitale materiaal past het niveau aan op basis van voorgaande prestaties. Aan het eind van iedere les zijn er tempodifferentiatie- en verdiepingsopdrachten.
  Kinderen die rekenen moeilijk vinden maken zich een reken onderwerp stap voor stap eigen en halen hier voldoening uit. Slimme rekenaars zetten hun tanden in uitdagende oefeningen. Voor excellente rekenaars is er Meesterwerk en kinderen die uitvallen kunnen vanaf groep 5 Niveaulijn volgen.

  Volgen en toetsen

  Leerlingen kun

Specificaties

Productnummer: 5507612
Merk: KGRolf
Voorraad: 0
Verpakt per: / 1
Prijs per:
<