06-27194816

Karakter handleiding groep 7

Karakter handleiding groep 7
Karakter handleiding groep 7
€ 122,94 excl BTW

Code: 5410358

Verpakt per:

Omschrijving

 • Uitgangspunten en doelstellingen van "Karakter".
  De ontwikkeling van de leesvaardigheid van kinderen is een samenspel tussen de techniek van het lezen en de motivatie om te lezen. Beide pijlers vormen het fundament van Karakter.
  Door in de methode aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind komt dit samenspel optimaal tot zijn recht. In de methode wordt veel gelezen om te leren lezen.
  Succesbeleving is enorm belangrijk voor de leesmotivatie van kinderen. En voor die beleving is het centraal stellen van één leesdoel een vereiste. Succes beleven en kennismaken met verschillende teksten vormen de basis voor positieve leeservaringen.

  Leerstofinhoud

  De belangrijkste kenmerken van Karakter:
  • De tekst staat centraal
  • Veel en actief lezen
  • Uitdagend plusaanbod
  • Leesbevordering en literatuureducatie in samenhang
  • Samenhang met Staal en Taal actief

  Leerstofordening

  De lessen van Karakter zijn opgebouwd vanuit de volgende leerlijnen:
  1 technisch lezen;
  2 vloeiend lezen;
  3 leesbevordering en literatuureducatie.

  Differentiatie & zorgverbreding

  Karakter differentieert op vier niveaus. Naast 1-ster, 2-ster en een 3-ster route heeft Karakter een plusroute voor de sterkste lezers. Karakter geeft niet alleen de zwakke lezers veel instructie en aandacht, het gunt ook de gemiddelde lezer meer tijd van de leerkracht. De pluslezers werken in een apart plusboek en krijgen lesstof en instructie op hun niveau.
  Daarnaast biedt de methode oefenbladen en oefensoftware (beschikbaar vanaf aug. 2020) om doelgericht en extra te kunnen oefenen.

  Verwerking & Toetsing/evaluatie

  Er zijn vier toetsmomenten per jaar. Karakter biedt een woordtoets en een teksttoets op twee niveaus: toetsen voor de basisgroep en aparte toetsen voor de plusgroep. De toetsen zijn signalerend en niet normerend van aard. Met het onderdeel Toetsen in het nieuwe platform Bingel kun je de resultaten per kind eenvoudig in kaart brengen.

  Materialen

  • Leerwerkboeken met lessen technisch lezen en vloeiend lezen.
  • Plusboeken met lessen technisch lezen op hoger niveau en verdieping literatuureducatie.
  • Werkboeken met lessen leesbevordering en literatuureducatie voor de hele groep.
  • Handleiding en digibordsoftware voor de leerkracht.

  Digitaal leren

  Ondersteuning van de leerkracht door digibordsoftware en oefensoftware voor de kinderen (de oefensoftware is beschikbaar vanaf aug. 2020). De software sluit precies aan bij de lesstof en draait op het nieuwe Bingel-platform van Malmberg.

  Meer informatie
  Samenhang met spellingsaanbod van Staal en Taal actief

  Er is een ijzersterke combinatie met Staal en Taal actief. De leerlijnen lezen en spellen van Malmberg sluiten naadloos op elkaar aan. Bij het onderdeel 'Even opfrissen' in Karakter worden telkens de categorieën aangeboden die kort daarna in de spellingmethodes Taal actief en Staal aan bod komen. Deze wisselwerking leidt tot betere resultaten bij lezen én spelling.

  Begrijpend lezen in samenhang met andere vakgebieden

  Malmberg kiest voor het centraal stellen van één doel in een les omdat dit het hoogste leesrendement oplevert. Malmberg integreert om die reden begrijpend lezen niet in haar technisch leesmethoden, maar creëert juist samenhang in de aanpak van begrijpend en studerend lezen met taal, voortgezet technisch lezen en de zaakvakkenmethoden. Hierdoor vindt er optimale transfer plaats en wordt het onderwijs betekenisvoller, effectiever én efficiënter.

Specificaties

Productnummer: 5410358
Merk: KGRolf
Voorraad: 0
Verpakt per: / 1
Prijs per:
<