06-27194816

Leefstijl p.o. groep 3-4 voorlees boek Doe je mee?

Leefstijl p.o. groep 3-4 voorlees boek Doe je mee?
Leefstijl p.o. groep 3-4 voorlees boek Doe je mee?
€ 21,29 excl BTW
€ 22,17

Code: 5060414

Verpakt per:

Omschrijving

 • Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk, door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken.
  Hiermee wordt bevorderd dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Om te starten met een Leefstijl-programma volgt u altijd eerst een training. Tijdens deze training leert u het Leefstijl-materiaal kennen en toe te passen in uw lessen. U kunt daarnaast ook aanvullend materiaal aanschaffen zoals de bekende Energize-boeken, (voor)leesboeken en banners voor in de klas.

  Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten, met activiteiten en lesmaterialen voor voorschoolse opvang en het primair onderwijs.

  Leefstijl voor peuters
  Ruim honderd uitgewerkte activiteiten om spelenderwijs de sociale ontwikkeling te stimuleren. De activiteiten duren elk steeds 10 à 15 minuten en hebben weinig voorbereiding nodig. Daarmee zijn ze geschikt om op elk moment van de dag te doen, meerdere keren per week. Leefstijl voor peuters bestaat uit een specifieke training en handleiding voor de groepsleid(st)ers

  Leefstijl voor primair onderwijs
  Het Leefstijl-programma primair onderwijs voor groep 1 tot en met 8 kent zes thema’s die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema’s. De zes Leefstijlthema’s voor primair onderwijs zijn: sfeer in de groep, communicatie, gevoelens, zelfvertrouwen, diversiteit, gezondheidsvaardigheden.

  Leefstijl voor primair onderwijs + levensbeschouwing
  Leefstijl voor primair onderwijs kan ook in een uitgebreide variant worden gebruikt, namelijk met levensbeschouwing. Het programma is in principe gelijk aan Leefstijl voor primair onderwijs, maar is uitgebreid met verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook niet-religieuze) tradities

  De methode in het kort:
  • Programma sociaal-emotionele vaardigheden
  • Doorgaande leerlijn voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar
  • Leren door doen: ervaringsgericht
  • Preventief: proactief aanpakken van oorzaken die kunnen leiden tot ongewenst gedrag
  • Lessen zijn geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel
  • Zes thema’s komen elke jaargroep terug
  • Betrokkenheid ouders via werkboek en workshops
  • Stimuleert emotionele en cognitieve intelligentie
  • Sluit aan bij kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag
  • Uitbreiding mogelijk met levensbeschouwing voor primair onderwijs

Specificaties

Productnummer: 5060414
Merk: KGRolf
Voorraad: 0
Verpakt per: / 1
Prijs per:
<